Meer kerels voor de klas: Hoe doen we dat?

  • Gepost op: 13 June 2016
  • Door: Vincent

De Mannen op de Pabo, een groep mannelijke pabo-studenten van Hogeschool Utrecht, organiseerde op 10 juni samen met ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins het symposium Kerels voor de Klas. In het afgelopen jaar zijn er namelijk in heel Nederland regionale initiatieven gestart om meer jongens naar de pabo te krijgen. Om de ideeën te verbinden en krachten te bundelen kwamen pabo-studenten, lerarenopleiders van verschillende hogescholen, meesters en initiatiefnemers van regionale acties samen: “Het vak van meester moeten wij weer stoer maken!”​

In 2014 was slechts 14 procent van de leerkrachten op de basisschool man. Veel van die meesters gaan de komende tien jaar met pensioen en dus zal het aandeel meesters op scholen nog verder teruglopen. Om het tij te keren werd in maart het manifest ‘Kerels voor de klas’ gepresenteerd door Eppo Bruins. Hij kwam in contact met de Mannen op de Pabo en zij organiseerden het symposium op HU Amersfoort, omdat het volgens hen en Bruins niet mag blijven bij het manifest, maar er concrete acties moeten worden ingezet.

Instroom, doorstroom en blijven
De aanwezigen waren het erover eens dat er op drie vlakken iets moet veranderen om meer meesters voor de klas te krijgen: de instroom van jongens op de pabo moet omhoog en die jongens moeten vervolgens goed doorstromen binnen de opleiding. En als de meesters dan eenmaal voor de klas staan,  moet het vak aantrekkelijk genoeg blijven zodat zij geen switch maken naar een andere sector, zoals nu nog vaak gebeurt.

Opleiding op de schop
“Schaf de naam pabo af”, zei Emile van Velsen, directeur van de pabo bij de Christelijke Hogeschool Ede. “Het imago van de opleiding is slecht, terwijl de inhoud en het niveau juist sterk verbeterd is de afgelopen tien jaar.” Maak het lesprogramma aantrekkelijker voor jongens, is een veelgehoorde suggestie, of gooi zelfs de hele opleiding om. Een ambitieus idee: laat studenten een brede basis in didactiek volgen, waarna ze pas kiezen voor het primair, voorgezet of beroepsonderwijs.

Meesters weer stoer maken
Niet alleen het imago van de pabo is slecht, maar ook het imago van het beroep leerkracht. Het beeld dat mensen hebben klopt niet, zeggen de aanwezigen. Het is juist een afwisselend, zwaar én belangrijk beroep waarin je echt het verschil kunt maken in het leven van kinderen. "De meesters van Nederland moeten zelf weer hun beroep stoer maken en het imago een boost geven", aldus de groep Nederland meestert! die al diverse acties is begonnen in het land.

Van ideeën naar acties
Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, neemt de opbrengsten van de dag mee om het manifest ‘Kerels voor de klas’ om te werken naar concrete plannen. Bruins: “Ik heb heel veel energie gekregen van deze dag. We hebben mannen voor de klas nodig en je ziet daarvoor steeds meer initiatieven in het land. Deze dag is bedoeld om die initiatieven te bundelen, want alleen samen kan er landelijk iets veranderen. Hopelijk wordt dit een maatschappelijke beweging en ben ik als politicus niet meer nodig.”

Bron: HU Redactie