Wat doen wij?

De MOP, Mannen Op de PABO, is een studievereniging voor mannen. Als MOP organiseren wij gemiddeld ééns in de twee maanden een bijeenkomst ofwel MannenMoment. Daarin bespreken wij voor mannen relevante onderwerpen en geven wij aan wat wij als MOP willen bereiken. Wij werken daarbij constant aan onze doelen. Studenten hebben zelf ruimte voor invulling en dat moedigen wij ook aan.

MeesKeesLessen

Eén manier van het ruimte voor invulling bieden aan mannelijke PABO studenten, is het aanbod van MeesKeesLessen. Het begrip MeesKeesLes is over komen waaien vanuit de film Mees Kees. Een MeesKeesLes is een les, gegeven door een mannelijke student, die een groot succes was. Dit kan een lessenserie zijn of één super les waarbij de kinderen optimaal betrokken waren. Studenten kunnen deze les laten zien aan de andere mannelijke studenten en bijvoorbeeld benoemen wat er zo goed aan deze les was. Dit is een uitstekend middel om als leerkracht veel ideeën op te doen. Dit wordt altijd vrijwillig door studenten gedaan.

Gastsprekers

Om onze bijeenkomsten nog meer input te geven, komen er meermaals gastsprekers die informatie geven over het werkveld. Dat kunnen huidige leerkrachten in het basisonderwijs zijn, docenten van hogescholen, psychologen etc.
Zou u graag wat bij ons komen willen vertellen? Stuur dan een bericht via ons contactformulier.

Buitenschoolse Activiteiten

Om de mannen onder elkaar te verbroederen, organiseren wij een paar keer per jaar een buitenschoolse activiteit. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: paintballen, volleybal etc.